Kihagyás

Bérbeadás

Bérbeadás

A Bérbeadás menüpont alatt találhatók a Bérbeadással összefüggő funkciók, azaz a bérlemények, nyugdíjasházi lakások, helyiségek illetve földterületek bérbeadásához kapcsolható szerződések létrehozása, a kapcsolódó adatok rögzítése, illetve az egyedi költségek, valamint a támogatások kezelése.

Bérlakás bérbeadása

Egy bérlakás bérbeadáshoz a Bérbeadás - Bérlakás aloldalon található űrlapot kell kitölteni, ez alapján: * rögzítésre kerülnek a bérleti szerződés paraméterei * elkészül a szerződés, a bevitt adatok és a korábban rögzített sablonszövegek alapján.

Az alapadatok értelemszerű bevitelét követően ki kell választani a bérleményt, illetve a bérlőt. A felület alsó részén található a bérlőtársak és családtagok adatainak a rögzítésére szolgáló két panel. A kiválasztott személyek adatai bekerülnek a szerződés szövegébe, a megfelelő formázással a megfelelő helyre.

A szerződés sorszámát a rendszer automatikusan adja meg, ezt a felhasználók semmilyen módon nem módosíthatják.

A lap alján, a „Mentés” gombra kattintva rögzülnek az adatok, illetve létrejön szerződés, amelyet a #Dokumentum panelben a megfelelő gombra kattintva meg is lehet tekinteni.

Óvadék összege

A rendszer javaslatot ad az óvadék összegére a bérlemény és a Bérbeadás típusának a kiválasztása alapján. Az óvadék kiszámítása során beállítható, hogy annak automatikusan kiszámolt mértéke a havi díjjal megegyező legyen, vagy annak kétszerese vagy háromszorosa. Az óvadék összege mezőben emellett szabadon választott érték is megadható. Az Óvadékos checkbox-ot kipipálva a rendszer nem ad javaslatot és a szerződés óvadék nélkül kerül rögzítésre.

Ár kalkuláció

A szerződés megkötésekor az alapár kalkulációja az adott ingatlan területe és a szerződésben meghatározott lakbér típushoz tartozó négyzetméter ár alapján történik. Ezt az értéket a szerződés létrehozásakor befolyásolhatják az albetéthez tartozó árcsökkentő és árnövelő tényezők. A szerződéshez kapcsolódó különleges támogatások szintén befolyásolják a havonta számlázandó összege. A lakbér számítás részletei a bérlemény adatlapján található táblázatos formában. A közüzemi költségek szintén a bérlemény adatlapján található.

Szerződés időtartama

A szerződés kezdetéhez viszonyítva a rendszer segít kiszámolni a szerződés végének a konkrét dátumát, ehhez a legördülő menüben kell kiválasztani a megfelelő értéket. Amennyiben a szerződés határozatlan, a "Határozott idejű szerződés vége" mezőt üresen kell hagyni.

Bérbeadás típusa

A legördülő menüben kiválasztott bérbeadás típus megjelenik a szerződés szövegének megfelelő részén, ugyanakkor nem változtatja meg a bérbeadás során alkalmazott négyzetméter árat.

Lakbér típusa

A "Szociális helyzet alapján", "Költség elven" vagy "Piaci alapon" opció kiválasztása meghatározza, hogy a havi számlázás során milyen négyzetméter árral számoljon a rendszer. Ez a beállítás a későbbiekben csak a megfelelő folyamatok mentén módosítható.

Változások a szerződés megkötése következtében

 • az ügyfél új státusza Bérlő
 • a bérlemény új státuszta: Bérbeadva
 • a havi számlázáskor az ügyfél részére számla készül az alábbi peremfeltételek teljesülése esetén: a szerződés "Aktív", a számlázás státusza "Aktív", a bérlemény státusza "Bérbeadva"

Személyek változása, új személy beköltözése

A családtagok listája korlátlanul módosítható akár egy aktív szerződés esetében is. Ugyanakkor a Bérlő vagy a Bérlőtársak személyének megváltozása korlátozotttan lehetésges, az intézmény belső szabályzata alapján.

Lakáscsere folyamata

A lakáscsere folyamatát manuálisan lehet végrehajtani. Első lépésben le kell zárni az adott bérleményekhez tartozó szerződéseket, majd ezt követően a megfelelő paraméterek rögzítésével létre kell hozni az új szerződéseket.

Nyugdíjasház bérbeadása

 • Bérbeadás - Nyugdíjasház

A Nyugdíjasházakban található lakások bérbeadásához, illetve a kapcsolódó szerződés elkészítéséhez mindössze egyetlen űrlapot (Bérbeadás - Nyugdíjasház) kell kitölteni.

Az űrlap kitöltését követően a „Mentés” gombra kattintva: * rögzítésre kerülnek a szerződés paraméterei, * elkészül a szerződés, a bevitt adatok és a korábban rögzített sablonszöveg alapján.

Helyiség bérbeadása

A Helyiségek (avagy NemLakások) bérbeadása kapcsán a rendszerben rögzíteni kell a szerződéshez szükséges adatokat a Bérbeadás – Helyiség menüpontban.

A bevitt adatok alapján a hónap végén a kapcsolódó számlát ez alapján fogja kiállítani a rendszer a megfelelő automatizmusok mentén.

Földterület bérbeadása

A Földterület kiadása során a rendszer Bérbeadás – Földterület aloldalán kell rögzíteni a szerződéshez kapcsolódó adatokat. A számlázás és a kiegyenlítés a szerződés megkötésekor történik meg, ezért a Földterületek bérbeadása a havi számlázást nem érinti.

A Földterületek kapcsán három entitást különböztetünk meg:

 • Földterület:
  A Földterület - összes parcellájával együtt - értékesíthető, de nem adható bérbe.

 • Parcella
  A Parcella a Földterület kisebb egysége. A Parcellák Bérleménybe rendezve adhatók bérbe.

 • Bérlemény (Földterület típusú)
  A földterület típusú Bérlemény tetszőleges parcellát tartalmazhat, akár olyan módon is, hogy az egyes parcellák eredetileg több Földterülethez tartoznak.

Bérleti szerződés lezárása

A bérleti szerződések lezárása minden esetben egyesével történik, a szerződés adatlapjáról indítható el. A lezáráshoz kapcsolódó adatok a szerződéses adatok listájában jeleníthetők meg.

A lezárási felületen rögzíthetők az adott albetéthez tartozó mérőórák állása - természetesen csak akkor, amennyiben az albetét adatlapon rögzítve vannak az odatartozó mérőóra alapadatok.

Bérleti szerződés módosítása

A Bérleti szerződések legtöbb adatát nem lehet módosítani, amíg aktív az adott szerződés. Ennek az a célja, hogy a számlázás teljesen zavartalanul a rögzített megállapodásoknak megfelelően történjen.

Technikai Szerződés

A szerződés létrehozását megelőzően igény van arra, hogy a szerződés adataival a munkatársak már érdemben dolgozhassanak, ugyanakkor ezek az egyeztetés alatt lévő szerződések egyszerűen megkülönböztethetőek legyenek a valódi, jogi értelemben is valid megállapodásoktól. Ezt a célt szolgálja az úgynevezett "Technikai szerződés", amely egyértelműen jelzi, hogy ez a szerződés még nem élő, tehát nem lehetséges a kapcsolódó havi költségek kiszámlázása az ügyfelek felé.

A technikai szerződés adatai még egyszerűen módosíthatóak, a státuszt átállítva pedig lehetőség van egy valódi, élő szerződés előállítására.

Támogatások kezelése

A Támogatások rögzíthetők, kereshetők és megtekinthetők a Bérbeadás - Támogatás oldaláról kiindulva.

Támogatás keresése

A Támogatások egyedi azonosítóval vannak ellátva. A keresés többféle módon és irányból végezhető el:

 • ID alapján
  A listán a legnagyobb számú ID-vel ellátott Támogatást rögzítették legutóbb

 • Egyedi azonosító alapján
  A listás nézetben a megfelelő oszlop keresőmezőjében az azonosító begépelésével található meg

 • Szerződés alapján
  Amennyiben ismert a kacsolódó szerződés száma, a szerződés adatlapján a Támogatások panelben megtalálható az összes kapcsolt korábbi és jelenlegi támogatás.

Támogatás rögzítése

A Támogatások rögzítést kétféle módon lehet elvégezni:

 • az adott szerződés adatlapjáról kiindulva,
 • a Bérbeadás - Támogatás aloldalról kiindulva.

Támogatás rögzítése a Szerződés adatlapjáról kiindulva.

A Szerződés adatlapján a Támogatások panel jobb felső részén található a Támogatás Létrehozása gomb, erre kattintva jelenik meg a megfelelő űrlap. A kitöltést követően a „Mentés” gombra kattintva az adatok rögzítésre kerülnek.

Támogatás rögzítése a"Támogatás" aloldalról kiindulva.

A Támogatások listája alatt a Létrehozás gombra kattintva érhető el az erre szolgáló űrlap. A kitöltést követően ki kell választani a Támogatásra jogosult szerződést, majd a „Mentés” gombra kattintva az adatok rögzítésre kerülnek.

A támogatás a havi számlázás összegét csak akkor befolyásolja, ha:

 • a támogatás státusza aktív,

 • a kezdő és záró időpont közötti időszakról van szó,

 • a támogatás összege ki van töltve.

Támogatás típusok

A támogatások típusáról a testreszabást követően kerül információ jelen dokumentumba.

Támogatás visszavonása

A támogatás visszavonásáról egy határozatnak, vezetői döntésnek kell rendelkeznie.

A támogatás visszavonásának rögzítésekor a kiválasztott szerződéshez tartozó aktív támogatás passzívvá válik. Amennyiben a visszavonás dátuma korábbi, mint a visszavonás iktatásának a dátuma, a rendszer automatikusan létrehoz egy visszamenőleges lakbér korrekciót az automatikusan kiszámolt értékek alkalmazásával. A következő havi számlázáskor a korrekcióhoz kapcsolódó költség rákerül a bérlő havi számlájára.

A korrekciók - tekintve jellegüket - a költségek listájában elérhetők, az adatlapon megtalálható, hogy melyik bérleti szerződéshez tartoznak. Korrekció létrehozására manuálisan is van mód.

Ehhez a Költségek menüpontban a Létrehozás gombra kell kattintani, majd az űrlapon ki kell választani a megfelelő korrekció megnevezést. A Mentés gombra kattintva a rendszer a kiválasztott szerződés(ek)hez kapcsolja a Korrekciót, majd az automatikus korrekcióhoz hasonlóan a következő hónapban kerül kiszámlázásra a szóba förgő összeg.

Szociális felülvizsgálat

A szociális lakbért fizető bérlők szerződését évente egy alkalommal szükséges felülvizsgálni, abból a szempontból, hogy az adott bérlő valóban jogosult-e még az alacsonyabb négyzetméter árral kiszabott, kedvezményes lakbérre.

A vizsgálat kétféle eredménnyel végződhet: - elutasítás,
ebben az esetben a továbbiakban költségelven számolt lakbér kerül kiszámlázásra az ügyfélnek.

 • elfogadás,
  azaz az ügyfél továbbra is jogosult a szociális lakbérre, a határozatban szereplő időszakban.

Szociális felülvizsgálat rögzítése

A Szociális felülvizsgálat kétféle státusza van: Aktív és Passzív.

 • Aktív állapot esetén
  a rendszer automatikusan szociális árral számol.

 • Passzív állapot esetén
  a rendszer automatikusan költség elvű árral számol, mivel a Bérlemény felülvizsgálat átsorolását

 • elutasították vagy
 • elfogadták, de az még nem lépett érvénybe (ez megállapítható a hatályba lépés dátumának megvizsgálásával).

Amennyiben az érvénybe lépés dátuma korábbi, mint a határozat kelte, az ideje, a Bérlemény felülvizsgálat rögtön passzívvá válik, a rendszer pedig megmutatja a bérleményre vonatkozó árakat.

A felülvizsgálat neve első alkalommal minden Bérlő esetében "Szociális felülvizsgálat", ezt követően pedig "Méltányossági felülvizsgálat".

Szociális felülvizsgálathoz kapcsolódó korrekció

A “Korrekció (egyedi költség) létrehozása” beállításával automatikusan hozható létre lakbér korrekció a felülvizsgálat eredménye kapcsán.

Amennyiben az “Igen” beállítással kerül elmentésre az űrlap, automatikusan létrejön az egyedi költség korrekció a kiválasztott szerződés kapcsán. A “Nem” opció kiválasztása esetén nem lép életbe ez az automatizmus.

Elutasítás esetén a Bérlő természetesen bátran igényelhet egyéb lakbér támogatást.

Költségek kezelése

A költségek rögzítésénél (Bérbeadás – Költségek) határozható meg az adott szerződésekre terhelt összeg mértéke, a költség típusa és rendszeressége. A havi számlán akkor jelenik meg a rögzített költség, ha annak státusza "Aktív".

Egy több hónapot átölelő időszakra vonatkozó költség automatikusan passzív lesz a záró időpont bekövetkezésekor.

Az "Egyszeri költség" kipipálásakor eltűnnek a kezdő és záró időpont dátum-mezői; amennyiben a költség státusza aktív, a következő havi számlára automatikusan rákerül, majd a számlázást követően automatikusan passzívvá válik.

Költség rögzítése több szerződéshez

A Költségek menüpontra kattintva megjelenik a költségek listája. A lista alatt a "Létrehozás" gombra kattintva jelenik meg a költség paramétereinek rögzítésére szolgáló felület.

Az alapadatok kitöltését követően a "Szerződések" panel jobb felső részén található "Szerződés hozzáadása" gombra kattintva választhatóak ki azok a szerződések, amelyekre az adott költség terhelendő.

Az oldal alján a "Mentés" gombra kattintva a kiválasztott szerződésekhez kapcsolódik a költség. A későbbiekben további szerződések kapcsolhatók a költséghez, ehhez a Költség adatlapon a „Szerkesztés” gombra kattintva nyílik ismét lehetőség.

Költség rögzítése egy adott szerződéshez

A szerződés adatlapján, az alapadatok alatt szintén megtalálható a "Költségek" panel, amely megmutatja a szerződéshez már rögzített költségeket - ha vannak ilyenek.

A szerződés adatlapjának alsó részén a "Szerkesztés" gombra kattintva adható a szerződéshez újabb költség a "Költség Hozzáadása" gombra kattintva. Ebben az esetben a létrehozott költséget a rendszer természetesen az adott szerződéshez kapcsolja.

Költség keresése

A költségek egyszerűen megkereshetők az egyedi azonosítók alkalmazásának köszönhetően. Amennyiben a Felhasználó ezt nem ismeri javasolható az ID alapján történő keresés, a legmagasabb értékű ID értelemszerűen a legutóbb létrehozott egyedi költséghez tartozik.

Szerződés Beállítások

A Szerződésben szereplő összes szövegpanel szerkeszthető a Beállítás menüpontban (Bérbeadás - Beállítások). A szövegek szabadon módosíthatók, ugyanakkor a szerződés logikája vagy az abban szerepeltetett - máshonnan érkező - adatok szerepeltetése admin vagy informatikai beavatkozást igényel.

A szövegek módosítását követően az oldal alján lévő "Mentés" gombra kell kattintani a változtatás érvényesítéséhez.