Kihagyás

Jogi modul

A Dominus rendszer jogi moduljának segítségével tudjuk kezelni mindazon ügyeket, amiket a rendszeren belül a Követeléskezelési Osztyály (KKO) vagy más osztályok adnak fel jogi folyamatra. A KKO feladása és az ettől eltérő feladásokat külön tárgyaljuk.

A modul bevezetése magában foglal egy olyan időszakot, amikor a korábban rendszeren kívül rögzített jogi ügyek migrálása és azok adatkorrekciói kitisztázódnak. Ehhez van 1-2 olyan funkció, ami ezt megkönnyíti, de a későbbiekben kivezetésre kerülnek. A folyamat leírásában ezekre külön kitérünk. A súgó használatát és persze a napi munkát is megkönnyíti, hogy a modul minden felületére ki van vezetve egy mentőőv ikon, amire ha rákattintunk mindig az adott felületen végezhető dolgok fejezetcímére ugrik a súgó.

enter image description here

A modul a rendszer menüből a Jog menüpontból érhető el, ahonnan rögtön a listázó felületre jutunk.

Jogi ügyek a Dominus rendszerben

Jogi ügyek a rendszeren belül több oldalról készülhetnek. KKO oldaláról ki nem egyenlített követelés rekordok feladása történik. Minden más ügy pl.kiürítés, nem kötődik közvetlen pénzügyi folyamathoz csak szerződéshez vagy ügyfelekhez. De általánosságban elmondható, hogy minden jogi ügynek tartalmaznia kell vagy egy szerződést és hozzá tartozó jogi alanyokat, vagy csak jogi alanyokat szerződés nélkül. A jogi ügy az ami összeköti az alanyokat és esetleg a szerződés(eket) minden más jogi entitással (események, költségek perszámok stb..)

Természetesen egy szerződéshez, vagy jogi alanyhoz bármennyi jogi ügy tartozhat a szerződésen, de a rendszer csak a KKO által feladott jogi ügyeknél vizsgálja, hogy adott követelésre indítottak -e már ügyet. Értelemszerűen ezt mondjuk ügyfélre, vagy szerződésre nem tudja ellenőrizni annak természete miatt. Fontos tehát, hogy bármilyen jogi ügy indítása esetén a jogi alany akár természetes személyről akár cégről (stb...) van szó az ügyféltörzsben maradéktalanul szerepelnie kell. Természetesen van arra mód, hogy bármilyen folyamat lépésben az adott ügyhöz új jogi alanyokat csatolhassunk, de a "levegőben lógó" jogi ügyek visszakövethetetlenek, ezért ezeket kerülni kell.

Jogi feladás - szerződés egyenleg oldalról

A KKO által elvégzett feladásokat az egyenleg felületéről lehet megtenni. A követelések és befizetések FIFO elv szerinti összepontozásának eredménye alapján a rendszer az egyenleg felületén mutatja, hogy mely követelés rekordok azok, amelyek allokálás utáni maradvány összege nagyobb mint nulla. KKO saját hatáskörben dönti el, hogy az adott követeléseket fel kell -e adni jogra (határidők, felszólító levelek stb..) Ha igen, akkor a követelés rekord Ω ikonjának megnyomásával tudja egy feladás "kosárban" összegyűjteni a rekordokat.

enter image description here

A lap tetején megjelenik a Feladás jogra "kosár", amelyben ha a feliratra kattintunk, akkor a feljövő ablakban tudjuk még kozmetikázni az adatokat. pl. leválasztani téves adatokat, feladáshoz megjegyzést fűzni.

Amennyiben az egyenlegen több korábban létrehozott jogi ügy található a szerződéshez tartozó folyamatban lévő jogi ügyek listából tudjuk kiválasztani azt az ügyet, amihez csatolni szeretnénk a "kosárba" rakott követeléseinket.

enter image description here

Ha új jogi ügyet indítunk, akkor nem kell kiválasztani semmit. A megjegyzés mezőbe írt szöveg átkerül a jogi ügy adatlapjának megjegyzésébe a Feladás jogra gomb megnyomása után. Ekkor a háttérben a rendszer számítást végez a feladott követelések összegére és kamatára vonatkozóan. Illetve a jogi rekordok jogcímét alapul véve szumázza a végösszegeket és abból folyamatban lévő jogcímeket hoz létre és hozzácsatolja a szintén az új vagy már meglévő jogi ügyhöz. Továbbá azon szerződéshez tartozó ügyfeleket és magát a szerződést is becsatolja a jogi ügyhöz. A többi szerkesztési feladatot már a jogi ügy adatlapján lehet megtenni. De a Feladás jogra után a rendszer rögtön átirányít a jogi ügy adatlapjára.

Jogi feladás - egyéb osztályok által

implementer 1-n számla feladat, mint a KKO által elvégzett.

enter image description here

Itt fontos megjegyezni, mint már említettük, hogy a rendszer bevezetési szakaszában a háttérben még futnak olyan folyamatok, amit a későbbiekben kiiktatunk. Ilyen a jogi feladásnak ez a része is. Ebben az esetben ugyanis egy meglévő szerződést csatolunk be és abból készítünk jogi ügyet. Viszont a rendszer nem tudja, hogy ez egy korábbi jogi ügy átvétele -e vagy sem ezért vizsgálatot végez az adott szerződéshez kapcsolt jogi költségekre és jogi dokumentumokra vonatkozóan.

Tehát ezen a felületen ha tudjuk a szerződését a jogi ügynek, akkor szerződéshez kell kapcsolni, amit elkezdünk beírni a szerződés input mezőbe. 4 karakter után a rendszer megkeresi a szerződést és ha többet talál, akkor a kidobott listában egyértelművé teszi bérlő és bérlemény cím alapján, hogy melyiket kell választani. A kiválasztás után a szerződéshez tartozó ügyfelek is megjelennek, ahol a kapcsolat tipusát (bérlő, családtag stb...) figyelembe véve vagy leválaszthatjuk, hogy ki jogi alany és ki nem, illetve beállíthatjuk hogy hanyad rendű alperesről van -e szó. Esetleg rögzíthetjük, ha valaki felperes abban az esetben ha az Intézmény csak közbenjár pl. Ha esetleg további ügyfeleket akarunk csatolni a jogi ügyhoz, akiknek nincs a szerződéshez közük, azt megtehetjük az ügyfél hozzáadásával, ami technikailag ugyanúgy történik, mint a szerződés hozzáadása.

A Mentés gomb megnyomása után létrejön a jogi ügy a becsatolt szerződés(ekkel) illetve jogi alanyokkal együtt.

Jogi ügy azonosító

A Dominus rendszerben a jogi ügy azonosítója az OV-[év]/[sorszám] séma alapján épül fel. pl. OV-2021-15 Természetesen más azonosítókat is használunk, de ez a hivatkozási azonosító rendszeren belül.

Jogi ügyek listázása

Az ügyek listázása a jobb oldali menüből érhető el. Működése ua. mint a rendszer többi entitásánál. Ha személyre akarjuk szabni, akkor jobb oldalt a kis fogaskerék ikonnal tudjuk az oszlop megjelenítésket szabályozni. A szűrők használatával rögtön szűkűl a találati lista és ezeket az egyedi kereséseket el is tudjuk menteni.

enter image description here

Az azonosító oszlopban lévő jogi ügy azonosítójára kattintva tudjuk behozni az ügy adatlapját.

Jogi ügyek megtekintése

Miután rákattintottunk az azonosítóra a jogi ügy részletes, de nem szerkeszthető része jön be. Ez a felület arra szolgál, hogy ha valami ügyet csak megtekinteni akarunk, minél gyorsabban akarunk hozzáférni bármi infromációhoz, akkor ezen a felületen azt megtaláljuk. Amennyiben az ügyet szerkeszteni akarjuk bármi módosítás, adatfeltöltés stb. szükséges, rányomunk a Szerkesztés gombra.

enter image description here

Jogi ügyek szerkesztése

A szerkesztési nézetben minden az ügyhöz tartozó törzsadat szerkesztésére lehetőségünk van. Minden törzsadatbeli változtatást a rendszer a háttérben logol. Csak a jogi azonosító szerkesztésére nincs mód.

enter image description here

Az önkormányzati és OV Zrt. iktatószámok un.tageléses azonosítók, tehát ezek közül bármennyit fel tudunk vinni és azok mindig hozzákapcsolódnak az adott jögi ügyhöz, kereshetővé válnak. Ilyen tageléses azonosítókat használunk a perszámoknál

A panel baloldali részén találhatók a törzsadatok, a jobb oldali részén az ügy alanyai, szerződések jogcímek. Illetve alul subpanelekben előjönnek (ha vannak) a perszámok, események, költségek.

Jobb oldalt felül a Jogi ügy alanyai / érintett szerződések bepipálásával lehetőségünk van a jogi ügyhöz más szerződést vagy további jogi alanyokat rendelni.

enter image description here

Ez tkp. csak egy iktatás a jogi ügyhöz, a háttérben csupán összekötődik a szerződés és/vagy az ügyfél a jogi üggyel. Nincs hatása arra, hogy a jogi ügyön belül milyen költségekkel kamattal stb. dolgozunk. Tehát a becsatolt szerződésekre ebben a pontban a rendszer nem végez semmilyen előzmény vizsgálatot.

Jogcímek felvitele

A jogcímek felvitelét a Jogcímek felirat alatt lévő legördulő lista egyik elemének kiválasztásával és a Felvesz gomb megnyomásával tudjuk megtenni. Ekkor egy un. modal ablakban tudjuk az új jogcímet szerkeszteni.

enter image description here

Minden ilyen modalnál (esemény, költség) a jogi alanyokat kiválaszthatjuk akikre az adott - jelen esetben jogcím, vonatkozik. Alapértelmezetten pl. ha felviszünk egy pénzkövetelés - lakbér jogcímet és nem választunk ki ügyfelet, akkor a szerződéshez kapcsolt összes jogi alanyhoz tartozik a felvitt jogcím.

A Mentés gomb megnyomása után a jogcím hozzákapcsolódik az adott jogi ügyhöz. A felvitt jogcímeket bármikor tudjuk módosítani. Státusza az aktuális és a teljesült között változhat.

Perszámok felvitele

A perszámok felvitelét a Perszám + gomb megnyomásával tudjuk elvégezni.

enter image description here

A perszám azonosítója tageléses azonosító. Előre definiált listából tudunk perszámhoz intézményt rendelni. A Mentés gomb megnyomása utána a perszám hozzárendelődik a jogi ügyhöz és ez az alsó subpanelben elérhetővé válik.

Jogi költségek felvitele

Költségek felvitele a Költség + megnyomásával és a megfelelő modal szerkesztésével történik.

enter image description here

A többi entitás kapcsolásától eltérően itt ha mentjük a költséget, akkor az kihatással van a szerződés egyenlegére. A felvitt költség átkerül a becsatolt szerződés egyenlegére jogi költségként. ez ugyanaz a folyamat mint a korábban (de már kivezetett) egyedi jogi költség rögzítés. Ha esetleg téves rögzítés történt, akkor jogosultság hiányában értesíteni kell a KKO-t a hibás jogi költség létrehozásáról. A költség felvitelekről a KKO minden nap e-mail formájában értesítést kap.

Események felvitele

Jogi események kapcsán valami dokumentumot kell csatolni az adott jogi ügyhöz, ehhez nem a szokásos dokumentumtárat használjuk, hanem egy Események + modalt. A végeredmény természetesen az, hogy a feltöltött dokumentum a jogi ügyhüz kapcsolódik és a dokumentumot a későbbiekben a rendszer alap dokumentumtárából is Jogi ügyek hatáskör alatt kikereshetők.

enter image description here

A Mentés után az esemény az ügy Események subpaneljén megjelenik.

Ha korábbi szerződést kapcsolva hoztuk létre a jogi ügyet, tehát nem KKO-s jogi feladással akkor a szerződéshez kapcsolt jogi dokumentumokból jogi esemény generálódott. Viszont nem egyértelmű, hogy az ahhoz a jogi ügyhöz tartozik -e, amit éppen szerkesztünk. Ezért ezek átnézése, leválasztása szükséges.

Jogi ügyek keresése

Jogi ügyre sokféleképpen lehet keresni. Legegyszerűbb és leggyorsabb, ha bármi azonosítónk rendelkezésre áll, akkor a fenti keresőbe beírjuk az azonosítót.

enter image description here

Amennyiben az Ov-s azonosító rendelkezésre áll, akkor azt simán beírva megtalálja a rendszer, viszont ha bármi más tageléses azonosítónk van, akkor a J:[azonosító]
séma beírásával tudjuk azt lekérni. Ahogy a képen látható. Az azonosító teljes keresést hajt végre, tehát a beírt azonosító keresi meg a rendszerben található azonosítók között ha az tartalmazza a beírt karaktereket. Tehát pl. XY1234 azonosítóra feljöhetnek olyan találatok, amikben megtalálható az XY1234 pl. XY12345 vagy 1XY1234