Kihagyás

Kataszteri adatok

A kataszteri adatok kezelése az adatgazdálkodás kritikus része. Az ingatlanállomány kizárólag az értékesítések, illetve ingatlanvásárlások esetén változik - szűkül vagy bővül.

Az ingatlanokhoz kapcsolódó alapadatok egy része sohasem változik (pl. az egyes albetétek területe, helyrajzi száma stb.), másrészt számos, az entitásokkal való gazdálkodás során rögzített státusz érték, vagy tulajdonság megváltozhat.

Amennyiben az adott ingatlant hasznosítani kívánja a szervezet, az albetéthez egy kapcsolódó bérleményt kell létrehozni - ebben a dimenzióban a rendszer a bérbeadásra vonatkozó szabályoknak megfelelően kezeli a folyamatokat.

Az értékesítés az ingatlanok szintjén valósul meg. Az ilyen módon szétválasztott folyamatoknak köszönhetően egy bérbe adott, bérlő által lakott ingatlan értékesítése is megkezdhető, sőt végrehajtható és adminisztrálható a rendszer keretein belül.

Földterület

A rendszer alkalmas az összes Földterület típusú ingatlan adminisztrálására, ideértve a termőföldeket, közterületeket, zöldterületeket, vízfelületeket, vízcélú létesítményeket és a művelés alá nem tartozó, beépítetlen földterületeket.

A földterületek parcellákra oszthatók, majd bérleményként kezelhetők. Ilyen módon a földterületek és parcellák halmazából tetszőlegesen lehet bérbe adni a szervezet által kezelt földterületeket.

A földterületeket csak egyben lehet értékesíteni, egy-egy parcella önmagában nem értékesíthető.

Földterület keresése

A Földterületek listája a Kataszter - Földterület menüpontra kattintva válik láthatóvá.

Egy konkrét földterület megkeresése kapcsán a Helyrajzi szám vagy cím alapján történő keresést javasoljuk az oldal felső részén található keresőmezőben, ez a módszer vezet el a leggyorsabban a megfelelő találathoz.

A szűrők alkalmazásával kinyerhető egy tetszés szerinti lista, amely csak a szűrésnek megfelelő Földterületeket tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy egyszerre lehetséges szűrni a Földterület típusa, fekvése, területe, állapota és megközelíthetősége kapcsán, és nyomon követhető akár az előírt ellenőrzések és a terület értékesítésének a folyamata is.

Földterület rögzítése

Földterület létrehozásához a lista alatt található "Földterület létrehozása" gombra kell kattintani. Az adatok kitöltését követően a lap alján található „Mentés” gombra kattintva az alapadatok rögzülnek a rendszerben.

Ezt követően az entitással azonnal elvégezhető az összes lehetséges művelet. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillag jelzi, ezek hiányában a rendszer nem engedi végrehajtani a mentést.

Földterület adatainak módosítása

Az adott Földterület adatlapján a „Szerkesztés” gombra kattintva módosíthatóvá válik a Földterület kapcsán tárolt összes adat. A megfelelő mezőbe kattintva lehet módosítani az ott szereplő értéket, majd ezután a "Mentés" gombra kattintva rögzülnek a változtatások.

A Földterülethez meglévő dokumentumok vagy egyéb entitások kapcsolása a “Csatolás+” gombra kattintva érhető el.

Új dokumentum feltöltése a “Feltöltés+” gombra kattintva érhető el.

Ingatlan

Az ingatlan köznapi értelemben olyan gyűjtőfogalom, amely magába foglalja az összes föld vagy épület típusú entitást. A Dominus esetében külön kezelhetők a Földterület jellegű ingatlanok, ugyanakkor a felépítményes ingatlanok kapcsán is nyilvántartható a kapcsolódó földterület mérete.

A rendszer által használt "Ingatlan" kifejezés tehát kifejezetten az építmény jellegű, vagy építménnyel rendelkező ingatlanokra vonatkozik, úgy, mint Társasház, Bérház, intézmény, piac, játszótér, stb.

Ingatlan keresése

A Kataszter-Ingatlan menüpontra kattintva láthatóvá válik az Ingatlanok listája. Egy konkrét Ingatlan megkeresése kapcsán a Helyrajzi szám vagy a cím alapján történő keresést javasoljuk, ez akár másodpercek alatt elvezet a megfelelő találathoz.

A szűrőkkel kinyerhető egy tetszés szerinti lista, amely csak a szűrésnek megfelelő Bérleményeket tartalmazza.

Amennyiben komplex lekérdezésre van szüksége munkája során, egyeztessen az igényről az informatikai vezetővel!

Ingatlan rögzítése

Ingatlan létrehozásához a lista alatt található "Ingatlan létrehozása" gombra kell kattintani. A mezők kitöltése után a lap alján található „Mentés” gombra kattintva az adatok rögzülnek a rendszerben, ezt követően az entitással elvégezhetők a lehetséges műveletek.

A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillag jelzi, ezek hiányában a rendszer nem engedi végrehajtani a mentést.

Ingatlan adatainak módosítása

Az ingatlan adatlapján a "Szerkesztés" gombra kattintva válnak módosíthatóvá az Ingatlan lapján tárolt adatok. A mezőkbe kattintva módosítani lehet az értéket, majd az adatlap alján a "Mentés" gombra kattintva a változtatások rögzítésre kerülnek a rendszerben.

Az Ingatlanhoz a rendszerbe már rögzített dokumentumok vagy egyéb entitások kapcsolása a "Csatolás+" gombra kattintva érhető el.

Új dokumentum feltöltése a “Feltöltés+” gombra kattintva érhető el.

Bérlemény

A bérlemény olyan ingatlan, amely bérbe adható természetes vagy jogi személyek részére. Az ingatlan bérbeadása során egy üres Bérlemény kapcsán köt megállapodást a vagyonkezelő azzal a jogi vagy természetes személlyel, aki erre jogosulttá válik.

A Bérlemény egyes paraméterei (terület, komfortfokozat, árcsökkentő/árnövelő tényezők) hatással vannak a szerződés paramétereire, a Bérlemény adatait ennélfogva körültekintően kell meghatározni a rendszerben.

Bérlemény keresése

A Kataszter-Bérlemény menüpontra kattintva láthatóvá válik az Bérlemények listája. Egy konkrét bérlemény megkeresése kapcsán a Helyrajzi szám vagy cím alapján történő keresést javasoljuk, ez akár másodpercek alatt elvezet a megfelelő találathoz.

A szűrőkkel kinyerhető egy tetszés szerinti lista, amely a kívánt Bérleményeket tartalmazza.

Amennyiben új, egyedi lekérdezésre van szüksége, egyeztessen erről az informatikai vezetővel.

Bérlemény rögzítése

Bérlemény létrehozásához a lista alatt található "Bérlemény létrehozása" gombra kell kattintani. A mezők kitöltése után a lap alján található „Mentés” gombra kattintva rögzülnek az adatok, ezt követően az entitással azonnal elvégezhető az összes lehetséges művelet.

A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillag jelzi, ezek hiányában a rendszer nem engedi végrehajtani a mentést.

Bérlemény adatainak módosítása

Az adott bérlemény adatlapján a "Szerkesztés" gombra kattintva válik módosíthatóvá a Bérlemény lapján tárolt összes mezőérték. A megfelelő mezőbe kattintva módosítani lehet az ott szereplő értéket.

Az adatlap alján a „Mentés” gombra kattintva a változások rögzítésre kerülnek. Bizonyos paraméterek megváltoztatása hatással van a számlázásra. Mentés előtt a rendszer ezért minden esetben megkérdezi, hogy tényleg meg akarja-e változtatni a felhasználó az értékeket.

Az alábbi tényezők befolyásolják az árazást: * alapterület * a bérlemény figyelembe vett komfort szintje * a bérleményhez kapcsolódó módosító tényezők * közüzemi költségek

Az Bérleményhez meglévő dokumentumok és egyéb entitások kapcsolása az adott panel feletti "Csatolás+" gombra kattintva érhető el.

A “Feltöltés+” gombra kattintva érhető el az új dokumentumok rögzítésére szolgáló felület.

Lakás/Nem lakás

Az ingatlanokban található albetétek lehetnek lakás és nem lakás jellegűek, ezért a rendszer ennek megfelelően a Lakás/Nem lakás elnevezést használja.

Az albetétek lakásként és helyiségként egyaránt bérbeadhatók, a helyiségek esetében meghatározható azok típusa (üzlethelyiség, garázs, tároló, óvóhely stb.).

A Lakás/Nem lakás akár több részre, úgynevezett Bérleményre osztva is kiadható; jó példa erre az óvóhely, amely raktár helyiségként többfelé osztva, több bérlő számára is bérbe adható. A Lakás/Nem lakás az ingatlan legkisebb, önállóan értékesíthető egysége.

A Lakás/Nem lakás és Bérlemények különválasztásának köszönhetően az adatok is a megfelelő logikával kezelhetőek: a Lakás/Nem lakás entitások adatlapjához kapcsoltan szerepelnek az alábbi adatok:

  • értékesítéshez,
  • mérőórák rögzítéséhez,
  • vízóra kezeléséhez,
  • a kapcsolódó energiatanúsítványokhoz,
  • műszaki feladatokhoz kapcsolódó adatok,

A Bérlemény adatlapján találhatók az adott albetét hasznosítással összefüggő adatok: - lakás bérbeadáskor megállapított komfortfokozathoz, - bérbeszámításhoz, - a közüzemi díjakhoz, - bérleti díjak havi kiszámlázásához kapcsolódó adatok.

Lakás/Nem lakás keresése

A menüpontra kattintva láthatóvá válik az albetétek listája. Egy konkrét bérlemény megkeresése kapcsán a Helyrajzi szám vagy cím alapján történő keresést javasoljuk, ez akár másodpercek alatt elvezet a megfelelő találathoz.

A szűrők megfelelő alkalmazásával kinyerhető egy tetszés szerinti lista, amely csak a kívánt Bérleményeket tartalmazza.

Amennyiben új típusú egyedi lekérdezésre van szüksége, egyeztessen erről az informatikai vezetővel.

Lakás/Nem lakás rögzítése

Új Lakás/Nem lakás entitás rögzítéséhez első lépésben a lista alatt található "Létrehozás" gombra kell kattintani.

Az ekkor megjelenő adatlapon az adatok megfelelő kitöltését követően a lap alján található „Mentés” gombra kattintva az adatok rögzülnek a rendszerben, ezt követően az entitással azonnal elvégezhető az összes lehetséges művelet.

A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillag jelzi, ezek hiányában a rendszer nem engedi végrehajtani a mentést.

Lakás/Nem lakás adatainak módosítása

Az Lakás/Nem lakás adatlapján a "Szerkesztés" gombra kattintva válnak szerkeszthetővé az adott albetét lapján tárolt értékek. Az adott értékek módosítását követően az adatlap alján a "Mentés" gombra kattintva kerülnek rögzítésre a rendszerben a változások.

A Lakás/Nemlakás egyes paramétereinek megváltoztatása hatással van a számlázásra. A mentés előtt a rendszer ezért minden esetben megkérdezi, hogy tényleg meg akarja-e változtatni a felhasználó az értékeket.

Parcella

A parcella a legkisebb földterület típusú egység. Egy parcella szükségszerűen csak egy földterülethez kapcsolódik, míg egy földterületet akár korlátlan számú parcellára lehet osztani a rendszerben.

A parcellák alapértelmezetten, kataszteri elemként érhetők el a rendszerben. A parcellákat egy adott földterület típusú bérleményhez kell kapcsolni, ezt követően kerülhetnek bérbeadásra.

Parcella keresése

A Kataszter-Parcellák menüpontra kattintva található a parcellák listája. Egy konkrét parcella megkeresése kapcsán a Helyrajzi szám alapján történő keresés a legkézenfekvőbb. A helyrajzi számra kattintva válik láthatóvá a parcella adatlapja.

A parcella kapcsán rögzíthető a földrajzi helyzet, azaz a hosszúsági fok és szélességi fok értéke, ezáltal lehetséges a térképen való megjelenítés, emellett pedig látható, hogy melyik földterülethez tartozik, ami megkönnyíti a területek összetett azonosítását.

A parcellák listázhatók, a szűrők megfelelő alkalmazásával tetszés szerint állíthatók össze a táblázat adatkategóriái.

Parcella rögzítése

A parcella létrehozásához a parcellák listanézete (Kataszter - Parcella) alatt található "Létrehozás" gombra kell kattintani.

A parcellához tartozó adatok kitöltését követően a lap alján található "Mentés" gombra kattintva rögzülnek az adatok a rendszerben. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillag jelzi, ezek hiányában a rendszer nem engedi végrehajtani a mentést.

Parcella adatainak módosítása

A Parcella adatlap alján található "Szerkesztés" gombra kattintva válik elérhetővé a szerkesztésre szolgáló felület.

A megfelelő mezőbe kattintva lehet módosítani az ott szereplő értéket, majd ezután a "mentés" gombra kattintva rögzülnek a változtatások.

Megosztott használatú helyiségek bérbeadása

A nem lakás célú helyiségek kapcsán lehetőség van arra, hogy azt több bérlő használja - például rendelők esetében, meghatározott módon megosztva a költségeket.

Ez jellemző például egy orvosi rendelő esetében, ahol az egészségügyi célra használat helyiségeket több orvos, akár eltérő egészségügyi szolgáltató használja, egyeztetett időbeosztásban.

A rendszer alkalmas arra, hogy kezelje és nyilvántartsa az osztott használatú helyiségek kapcsán jelentkező bevételeket és költségeket a szerződésben meghatározott módon.

A megosztott használatú helységek kezelésére szolgáló felület

Megosztott használatú helyiségek kezelése

Az ingatlanhoz (azaz pl. egy adott rendelőintézethez) kapcsolva gyűlnek össze azok a rezsiköltségek, amelyeket el kell osztani az abban működő bérlők, azaz pl. egészségügyi szolgáltatók között.

A rendszer az alább ismertetett műveleteket kínálja.

Megosztott használatú helyiség létrehozása, szerkesztése

A bérleményekhez hasonló módon történik, az alapadatok kitöltését követően a „Mentés gombra kattintva a rendszer rögzíti a bevitt információkat.

Megosztott használatú helyiség törlése

A helyiség adatok archiválására van mód. Az archiválást kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók hajthatják végre.

Megosztott használatú helyiség listázása

A megosztott használatú helyiségek (jelen esetben rendelőintézet) listanézetében az összes asszociálható adat szerepeltethető.

Az aktív költséghányad, azaz a kapcsolt aktív szerződések költséghányadának összegének a megjelenítésével az ügyintéző a listanézetből azonnal láthatja, hogy minden szolgáltatási időszak be van-e töltve az adott pillanatban, azaz, hogy milyen a kihasználtság.

Szolgáltatók (bérlők) kezelése

A megosztott használatú helyiségekben dolgozó szolgáltatók (bérlők) ügyfél jellegű entitásokként szerepelnek a rendszerben, amelyeknek a kapcsolati típusa jelen esetben „Praxis ellátó”. A rendszerben az ügyfelek és ezen belül a szolgáltatók (bérlők) főbb adatait is lehet rögzíteni, kezelni.

A megosztott használatú helység kezelésére

Szolgáltatók (bérlők) létrehozása, szerkesztése

Új ügyfél létrehozásakor a „Kapcsolati típus”-nál jelen esetben a „Praxis ellátó” értéket kell kiválasztani. Az ilyen módon rögzített ügyfél kapcsán az alapműveleteket – létrehozás, szerkesztés – a többi ügyféltípussal megegyező módon lehet elvégezni.

Szolgáltatók (bérlők) listázása

Az ügyfelek listanézeténél a megfelelő kapcsolati típus szűrésével megjeleníthető és exportálható a szolgáltatók (bérlők) listája.

Megosztott használatú helyiséghez kapcsolódó bérleti szerződések kezelése

Új szerződés létrehozása, alapadatok szerkesztése

A szerződés létrehozása során rögzíteni lehet az együttműködés alapadatait. A havi számlázás ugyanakkor nem a szerződés létrehozásakor, hanem a kapcsolódó átalánydíjak és egyéb költségek rögzítésével indul el.

Új szerződés létrehozásakor előbb le kell zárni a korábbit, mert ugyanarra a költséghányadra két aktív szerződés kapcsolása elszámolási problémákat jelenthetne.

A rendszer nem engedi, hogy 100%-nál – vagy a rendelőintézet összterületénél - nagyobb költséghányad jusson egy rendelőintézetre.

Egyenleg megtekintése

A szerződéshez kapcsolódó megtekinthetők a befizetések, a költséghányad alapján leosztott követelések és ezek egyenlege igény szerint kiválasztva a megfelelő időszaki szűrést (legutóbbi lezárás óta, összes, utolsó 12 hónap).

Költségek rögzítése

Egyedi és közüzemi költségek rögzíthetők az osztott használatú helyiséghez és az Ingatlan használati szerződésekhez egyaránt.

Közüzemi költségek

A közüzemi költségek kezelése kapcsán az alábbi jellemzőket érdemes szem előtt tartani: * megoszlanak a praxisok között az ingatlan használati szerződésekben meghatározott költséghányad szerint, * nem kerülnek rá a havi számlákra, * nem jelenek meg a követeléskezelésnél használt egyenlegben. * az évvégi vagy végelszámolásnál a szerződésre eső közüzemi költségeket és az egyedi költségeket veszi figyelembe a rendszer napi elszámolási alapon.